Een hond adopteren

Steeds meer mensen adopteren een hond. Ze willen op die manier iets goeds doen en de hond een fijn leven bieden. In de praktijk gaat er nog wel eens wat mis; de herplaatsingshond gedraagt zich niet zoals verwacht of gehoopt en brengt allemaal extra zorgen, kosten en problemen met zich mee.

blog_een_hond_adopteren

Kiezen voor het adopteren van een hond of toch liever een pup?

Hoe goed de bedoelingen ook zijn, er wordt nog dikwijls onderschat wat het inhoudt om een hond te adopteren. Het lijkt of mensen soms een te rooskleurig beeld hebben van herplaatsers. Misschien denkt men dat ze niet zoveel opvoeding meer nodig hebben omdat ze meestal al wat ouder zijn. Of dat ze zich automatisch goed zullen gedragen omdat men ze gered heeft uit een schrijnende situatie. Maar is dit wel helemaal eerlijk? Een herplaatser is in feite net zoveel werk als een pup. Misschien nog wel meer, afhankelijk van wat hij heeft meegemaakt.

Rugzakje

De meeste adoptiehonden komen met een zogenoemd ‘rugzakje’. Hierin zitten eerder opgedane ervaringen in het leven vaak stevig weggestopt. En deze hebben invloed op de emoties en het gedrag van de hond. Soms duurt het een poosje voor het rugzakje wordt uitgepakt en soms wordt de hele boel in één keer leeg gekieperd. Dit verschilt uiteraard per individu. Daarnaast zal de rugzak bij de een wat voller zitten dan bij de ander. Het merendeel van de honden die naar Nederland worden gebracht, heeft toch wel het een en ander meegemaakt. Dit hoeven niet altijd traumatische ervaringen te zijn maar ook minder heftige situaties kunnen een flinke impact hebben.

Hond uit het buitenland

Van veel honden die uit het buitenland worden geïmporteerd, is het ras volstrekt onduidelijk en dat geldt ook voor hun voorouders. Veel van de zogenaamde straathonden zijn in hun gedrag sterk gevormd door kunstmatige of natuurlijke selectie. Maar ze hebben nooit tot een ras behoord. Zo hebben de zware omgevingscondities in het harde klimaat van het oostelijke Middellandse Zeegebied geleid tot temperatuurongevoelige honden. Ze hebben vaak een lichtgele en gemiddeld lange vacht en zijn van gemiddelde grootte. Meestal zijn ze, als overlevingskunstenaars op straat, ook toegerust met een flink jachtinstinct.

Honden met een alarm-functie

Oost-Europese honden worden vaak gebruikt als levende alarminstallaties. Ze hebben ’s nachts dienst op hun erf. Ze blaffen luidkeels om naderend bezoek op het erf aan te kondigen. Overdag hebben ze zogezegd ‘geen dienst’ en dan schuimen ze in kleine groepjes door de dorpen. Goed bedoelende West-Europese dierenbeschermers schijnen deze vermeende straathonden soms op te vangen. Om ze vervolgens te transporteren naar West-Europese ‘afnemers’. De boer zal niet blij geweest zijn dat zijn alarminstallatie gedwongen werd te emigreren.

Blafgedrag

Deze Oost-Europese honden lijken op de spitsen en oertypes met hun langere vacht en korte oren. Ze lijken daarmee uiterlijk op de ‘oorspronkelijke hond’ . Maar diens alarm-functie is er bij hen goed ingefokt. Juist deze honden zijn door hun hevige blafgedrag vaak storend in onze dichtbevolkte omgeving.

Goed met katten

Het gebeurt regelmatig dat iemand op het verkeerde been wordt gezet door de beschrijving van de hond die hij wil adopteren; de hond wordt soms mooier voorgesteld dan hij in werkelijkheid is. Wat te denken van de veelvoorkomende tekst ‘kan goed met katten’. Veel mensen zullen er hierbij van uitgaan dat dit geldt voor alle katten in alle situaties. Wat kan het dan tegenvallen als hij toch opeens achter hun geliefde huistijger aangaat of als hij op straat woest tekeergaat tegen elke kat die zijn pad kruist. Het ‘goed met katten’ bleek helaas alleen te gelden voor de kat waarmee hij al vanaf pup bekend was, alle andere katten verklaart hij de oorlog.

Goed met kinderen

En dan, betekent ‘goed met kinderen’ dat hij de ene keer dat er eentje op bezoek was, aardig leek te doen? Of dat hij het geen enkel probleem vindt als gillende kleine kinderen de hele dag over hem heen hangen? Betekent ‘goed met kinderen’ dat hij stapelgek is op zowel baby’s als pubers en dat hij hun beste en liefste speel- en knuffelkameraadje is? Of betekent ‘goed met kinderen’ dat hij ze tolereert zolang ze zijn grenzen respecteren? Vertrouw dus niet te veel op dit soort ultrakorte en ongenuanceerde beschrijvingen en wees je ervan bewust dat hij in jouw specifieke thuissituatie totaal ander gedrag kan laten zien.

Opvallend gedrag

Ook de verwachtingen die mensen zelf creëren kunnen voor problemen zorgen. Het is soms net of er gedacht wordt dat men een kant-en-klare hond in huis krijgt die niet zoveel opvoeding of training nodig heeft. Maar juist als je een hond wilt adopteren, moet je bedacht zijn op vreemd, afwijkend of opvallend gedrag. Voor je het weet wil hij ontsnappen aan het ‘gevaar’.

Wennen aan elkaar

Neem de tijd en leer je hond eerst kennen. Ga er niet zonder meer vanuit dat hij zich precies zo zal gedragen zoals hij zich gedroeg in het asiel, de opvang of bij zijn vorige eigenaar. Daarnaast zullen de meeste honden pas na een tijdje laten zien wat zij in hun mars hebben. Soms duurt het weken, soms maanden en soms komt er na jaren nog iets boven drijven dat je niet goed kunt plaatsen of dat te herleiden is naar het verleden. Vaak is hij nog erg onder de onder de indruk van alle nieuwe dingen om hem heen. Zeker als je hond een of meer trauma’s heeft, is het van belang dat je de rust en de tijd neemt om aan elkaar te wennen.

Respect en vertrouwen

Het opbouwen van respect en vertrouwen is daarom essentieel in de opvoeding van een herplaatser, maar als hij je eenmaal vertrouwt, heb je het dankbaarste wezen ooit!

Tekst deels overgenomen uit: ‘Verwachten we te veel van een herplaatser’ van Charlotte Phebe Post en ‘Kruisingen zijn genetische toverballen’ van Gerrit Post.

Tip: GPS-tracker

Er zijn stichtingen en organisaties die de nieuwe eigenaren adviseren of verplichten een GPS-tracker te huren of te kopen voor de hond. Deze GPS-tracker zit met een halsband om de nek. Deze moet  dan in ieder geval in de beginperiode worden gedragen, vanaf het moment dat -of liever nog vóór dat- hij uit de auto op het vliegtuig stapt, en het is verstandig deze dag en nacht om te laten. Het voorkomt niet dat een hond vermist raakt, maar het kan wel helpen hem sneller terug te vinden! Het is daarom sowieso raadzaam zo’n tracker aan te schaffen als je een hond adopteert, ook als dit niet verplicht wordt gesteld.

Vragen?

Wil je je hond begeleiden bij de heropvoeding, kijk dan op de pagina Gedrag&Welzijn en boek een afspraak Gedragstherapie, pakket 1. Ik help je graag.